Definicje

 1. Serwis/ Strona – jest to strona internetowa https://cryptoprofit.pl/
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub osoba prawna przeglądająca witrynę https://cryptoprofit.pl/. Użytkownikami są także wszyscy członkowie Grupy.
 3. Newsletter – maile wysyłane do Użytkowników i Partnerów Serwisu
 4. Opinia/ Opinie/ Analiza/ Analizy – są wyłącznie subiektywną oceną, która jest jedynie informacją i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest doradztwem inwestycyjnym.
 5. Sygnał/ Sygnały – są to wszelkie informacje dotyczące rynku kryptowalut tj. informacje o możliwości kupna i sprzedaży różnych kryptowalut. Nie stanowią one porady inwestycyjnej i mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Grupa – grupa “CryptoProfit.pl – Społeczność skupiona na kryptowalutach” (https://www.facebook.com/groups/cryptoprofit/) na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Polityka Prywatności – Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Stworzyliśmy więc Politykę Prywatności – zbiór reguł i zasad zbieranych przez nas Danych Osobowych.
 8. Regulamin – Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania z Serwisu.
 9. Ustawa o Danych Osobowych – polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
 10. Ustawa o Świadczeniu – polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).

Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkie litery zawsze będą miały takie same znaczenie. Podane powyżej definicje mają zastosowanie również w Polityce Prywatności.

§1. Co to jest Serwis i jak z niego korzystać?

 1. CryptoProfit to Serwis zrzeszająca miłośników kryptowalut oraz technologii Blockchain. Naszym celem jest szerzenie informacji na temat kryptowalut oraz technologii Blockchain. Chcemy odmienić spojrzenie społeczności na kryptowaluty i nawiązać współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz przedsiębiorcami aby pokazać, że ta innowacyjna technologia ma znacznie szersze zastosowanie niż myśli większość osób. Niestety świadomość tego czym są i do czego służą kryptowaluty jest wciąż niewielka lub kompletnie odmienna od rzeczywistości. Wiele osób myśli, że jedynym zastosowaniem kryptowalut jest płatność za narkotyki lub broń na czarnym rynku. Będziemy edukować każdego, kto wyrazi chęci poszerzenia swojej wiedzy na temat kryptowalut i technologii Blockchain, ponieważ wierzymy, że jest to rewolucja, która przyniesie ogromne korzyści dla całego społeczeństwa i rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu. Chcemy także pomagać przedsiębiorstwom w implementacji technologii Blockchain do swoich przedsięwzięć. Jesteśmy pewni, że każdy nowoczesny przedsiębiorca, któremu zależy na bezpieczeństwie, szybkości, niezawodności i niskiej cenie doceni tę technologię. Nasz Serwis to nie tylko najświeższe informacje z rynku ale również cenna wiedza, dzięki której można zyskać znacznie więcej niż działając w pojedynkę. Dostarczamy zyskowne Sygnały poparte Analizą techniczną oraz fundamentalną, a także dajemy pole do wspólnych dyskusji i wymiany poglądów na temat rynku. Jak w każdej społeczności, tak i tutaj powinniśmy wyjaśnić kilka kwestii oraz przestrzegać kilku prostych zasad, które umilą nam wspólnie spędzany czas i pomogą uniknąć nieporozumień.
 2. Z Serwisu oraz Grupy każdy Użytkownik zawsze korzysta dobrowolnie.
 3. Wszystkie treści prezentowane na Serwisie są kierowane do zbiorowości i ogółu, a więc wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis. Nasze treści nie mają charakteru jednostkowego i nie są kierowane do konkretnych osób lub podmiotów.

§2. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis działa zawsze w dobrej wierze, a jego administratorzy sami fascynują się technologią blockchain oraz kryptowalutami. Serwis nie może zagwarantować żadnych korzyści finansowych osobom, które w jakikolwiek sposób sugerują się Opiniami, Sygnałami i Analizami zawartymi na Serwisie lub w Grupie.
 2. Administratorzy Serwisu CryptoProfit nie są doradcami inwestycyjnymi w rozumieniu polskiego oraz międzynarodowego prawa. Opinie, Sygnały i Analizy oraz wszystkie inne treści umieszczone na Serwisie lub w Grupie mają charakter subiektywnych opinii ich twórców i nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Opinie, Sygnały i Analizy dostępne na Serwisie lub w Grupie nie są również rekomendacjami w rozumieniu art. 69 ust.4 pkt 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715). Wszelkie Opinie, Analizy lub Sygnały dostępne w Serwisie, na Grupie mają wyłącznie charakter informacyjny lub edukacyjny. 
 3. Dokładamy wszelkich starań aby Sygnały i Opinie były jak najwyższej jakości, jednakże każdy Użytkownik korzystający z Serwisu lub Grupy jest świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z sugerowania się Opiniami, Analizami lub Sygnałami i możliwością utraty części lub całości środków.
 4. Administratorzy Serwisu CryptoProfit nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej ponieważ nie odpowiadają oni za jakiekolwiek straty wynikające z sugerowania się przez Użytkowników Opiniami, Analizami lub Sygnałami umieszczonymi na Serwisie lub w Grupie.
 5. Materiały, Opinie, Analizy, Sygnały i wszystkie inne treści przedstawione w Serwisie oraz Newsletterze wysyłanym przez Serwis są udostępniane jedynie w celu informacyjnym. Są jedynie subiektywnymi Opiniami twórców, nawet jeśli traktują o zakupie konkretnej kryptowaluty lub inwestycji w konkretny projekt. Potencjalni inwestorzy są całkowicie odpowiedzialni za dokonywanie własnych, niezależnych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji dotyczących swoich oszczędności, i nie powinni polegać na informacjach zawartych w Serwisie, Grupie oraz Newsletterze jak na poradach inwestycyjnych. Żadne z niniejszych informacji nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu lub Grupy z przyczyn niezależnych od Serwisu. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis ma prawo czasowo zawiesić dostęp do treści na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do treści.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Grupy w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§3. Użytkowanie Serwisu i Grupy 

 1. Korzystać z Serwisu, Grupy mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Kategoryczny zakaz kopiowania informacji oraz materiałów i udostępniania ich poza Grupą.
 3. W Grupie nie promujemy własnych projektów biznesowych i nie wklejamy linków referencyjnych.

§4. Zmiany

 1. Serwis może w każdej chwili zmienić Regulamin oraz Politykę Prywatności
 2. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym (14 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji. Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.

***

 

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część „Regulaminu” i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych. Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych  zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu.

§1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CryptoProfit. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 2. Nasze dane kontaktowe to: ul. Różana 11, 02-548
 3. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

§2. Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: imię, adres e-mail.
 2. Dane zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego: adres e-mail, imię.

§3. Cele gromadzenia danych

 1. Dane gromadzone przy zapisie na Newsletter są wykorzystywane do wysyłania treści, wiedzy i materiałów, które mają pomóc Ci lepiej wykorzystać potencjał Serwisu.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane do odpowiedzi na Twoje pytania a Twoje sugestie mogę zostać wykorzystane do poprawy działania Serwisu.
 3. Świadczenia usług związanych z Serwisem drogą elektroniczną.

§4. Ochrona i zabezpieczenie Twoich danych

 1. CryptoProfit zobowiązuje się do ochrony danych zgromadzonych na Twoim Koncie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Komunikacja pomiędzy twoją przeglądarką a naszym serwerem jest zabezpieczona przy pomocy protokołu SSL/TLS oraz ważnym certyfikatom wystawionym przez zaufane centra certyfikacji.
 4. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Serwis narusza przepisy rozporządzenia.

§5. Polityka Antyspamowa

 1. Ważne jest dla nas by korzystanie z Serwisu było zgodne z prawem oraz z ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Dlatego nie zamierzamy wysyłać do nikogo nie wartościowych treści, potocznie nazywanych spamem. Do naszych list mailingowych wysyłamy jedynie wartościową zawartość. Jeśli uważasz, że wysyłamy do Ciebie maile zbyt często prosimy poinformuj nas o tym zanim zgłosisz naszą witrynę jako spamerską.
 2. W naszym Newsletterze znajdziesz przydatne informacje związane z kryptowalutami, technologią blockchain oraz ważne informacje dotyczące Serwisu.

§6. Kwestie techniczne oraz HTTP Cookie (ciasteczko)

 1. W Serwisie wykorzystywane jest HTTP Cookie – ciasteczko.
 2. HTTP Cookie jest używane do podtrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem Serwisu.
 3. HTTP Cookie zawiera dane służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika.
 4. HTTP Cookie nie zawiera danych osobowych.

§7. Zmiany w polityce prywatności

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany będą od razu publikowane w nowym regulaminie.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.

Nie przegap ważnych informacji!

Otrzymuj najważniejsze informacje
i ekskluzywne materiały na temat kryptowalut.

Invalid email address
Pamiętaj, że możesz wypisać się w każdej chwili.