fbpx

Crypto-Słownik, czyli podstawowe zwroty używane w branży Kryptowalut i Blockchain

Crypto-Słownik to zbiór podstawowych pojęć i zwrotów używanych w społeczności związanej z Kryptowalutami i Technologią Blockchain. Znajdziesz tu definicje zarówno podstawowych pojęć, jak “ath, ICO, bull, bear market” oraz bardziej techniczne wyrażenia tj. “interoperability czy agnostic”.

Zachęcamy również do dodawania nowych słówek, które zostały pominięte a według Ciebie powinny się tutaj znaleźć. Jeśli chcesz rozwijać Crypto-Słownik razem z nami, możesz dodać nowe zwroty, słówka i wyrażenia oraz ich znaczenie za pomocą tego formularza: LINK


AGNOSTIC – w konotacji technologicznej tyczy się to interoperacyjności urządzeń lub systemów, czyli tego, że dany hardware lub software jest zdolny do współpracy z innymi urządzeniami.

AKUMULACJA – występuje przy trendzie boczny, gdy cena porusza się w wąskim kanale, oznacza niezdecydowanie inwestorów. Z reguły po fazie akumulacji mamy do czynienia z pokaźnymi wzrostami.

ALTCOIN/ ALT – Wszystkie kryptowaluty oprócz Bitcoina.

API – ang. application programming interface, czyli interface programistyczny aplikacji. Zestaw reguł i ich definicji, który umożliwia różnym programom komunikowanie się ze sobą.

ARBITRAŻ – Na giełdzie A kryptowaluta ma kurs 1k Sat, podczas gdy na giełdzie B ma kurs 2k Sat. Kupuję taniej na giełdzie A i od razu sprzedaję na giełdzie B.

ATH (All Time High) – najwyższa cena jaka miała miejsce. Nowy szczyt cenowy.

ATL (All Time Low) – najniższa wartość jaką kiedykolwiek zaliczył kurs.

BAGHOLDER – osoba, która trzyma monety długoterminowo mimo drastycznych spadków ich ceny.

BB – BitBay, giełda kryptowalut.

BEAR / BEARISH – Mówi się, że moneta jest “bearish” lub cały rynek “bear market” kiedy trend jest spadkowy.

BEAR TRAP – Fałszywy sygnał zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy, po którym następują dalsze wzrosty.

BLOCKCHAIN – W tłumaczeniu na polski jest to rozproszony rejestr danych lub rozproszona księga główna. Składa się z bloków, które są wypełnione informacjami, np. dotyczącymi transakcji. Bloki są ze sobą połączone i stanowią integralną całość (łańcuch bloków).

BOTY – Automatyczne programy, z reguły korzystające z API innych aplikacji. Dzięki nim można uzyskać takie funkcjonalności jak automatyczny handel na giełdzie lub obsługę klienta w wyznaczonym zakresie.

BREAKDOWN – przebicie ceny przez najbliższe wsparcie.

BREAKOUT – przebicie ceny przez najbliższy opór.

BTFD (buy the fucking deep) – kupuj na dołku, powiedziane dosadnie.

BULL / BULLISH – Mówi się, że moneta jest “bullish” lub cały rynek “bull market” kiedy trend jest wzrostowy.

BULL RUN – ciągły, dynamiczny trend wzrostowy, z minimalnymi przerwami na akumulacje.

BULL TRAP – Fałszywy sygnał zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy, po którym następują dalsze spadki.

BUY ORDER – zlecenie kupna monet po określonym kursie.

C&H (cap & handle) – formacja filiżanki z uchem mogąca świadczyć o wzrostach.

CEO/ President – ang. chief executive officer, czyli dyrektor generalny.

CFO/ Treasurer – ang. chief financial officer, czyli dyrektor finansowy.

CIO – ang. chief information officer, czyli dyrektor do spraw informacji.

CMO – ang. chief marketing officer, czyli dyrektor do spraw marketingu.

COO – ang. chief operating officer, czyli dyrektor do spraw operacyjnych.

CORE – rdzeń, główny element. “core team member” to z kolei “kluczowy członek zespołu”.

CTO – ang. chief technology officer, czyli dyrektor technologiczny.

CZERWIEŃ/ CZERWONO, KRWAWO (w odniesieniu do rynku) – chodzi o rynek niedźwiedzi, a więc spadki na giełdzie.

DAO – ang. decentralised autonomous organisation, czyli zdecentralizowana autonomiczna organizacja. Jest to organizacja lub przedsiębiorstwo, gdzie całe zarządzanie odbywa się w drodze elektronicznej za pomocą z góry ustalonego kodu lub poprzez głosowania członków. Jest to również system twardo zakodowanych za pomocą inteligentnych kontraktów zasad, które definiują zakres działań organizacji.

dAPP/dAPPs – Zdecentralizowane aplikacje to w ogromnym skrócie bardzo podobne aplikacje do tych, które obecnie możemy pobrać na Google Play czy w AppStore. W teori powinny być oparte o publiczną sieć blockchain (czyli każdy może do niej dołączyć i utworzyć swój węzeł), która ma otwarty kod źródłowy i jest zdecentralizowana. W dodatku jest wolna od ingerencji centralnego organu kontrolnego i cenzury. Z reguły aplikacje te są wielowarstwowe, przykładowo mają warstwę transakcyjną, społecznościową oraz do zarządzania siecią, gdzie jej członkowie mogą głosować o dalszym rozwoju projektu.

DAYTRADING – Wiele małych transakcji w ciągu dnia, kupowanie i sprzedawanie z maksymalnie kilku procentowym zyskiem.

DB – ang. double bottom, czyli podwójne dno, formacja mogąca świadczyć o wzrostach.

DDOS ATAK (odmowa dostępu) zakłócenie pracy serwera, poprzez uniemożliwienie użytkownikom połączenia się z nim z internetu.

DEVELOPER/ DEV – Deweloperzy, programiści zajmujący się projektem.

DILDO – bardzo długie świece czerwone (spadki) lub zielone (wzrosty), oznaczające nagłe i wysokoprocentowe ruchy cenowe.

dPoS – ang. Delegated Proof of Stake – odmiana PoS, gdzie do tworzenia bloków autoryzowani są jedynie delegaci wybrani przez sieć. Inni użytkownicy sieci mogą dostawać nagrody jak przy stakingu kiedy oddadzą głos i swój “voting power” (siłę głosu) wybranemu delegatowi.

DT – ang. double top, czyli podwójna góra, formacja mogąca świadczyć o dalszych spadkach.

DUMP/ DUMPING– sprzedaż monet/ ruch kursu w dół.

DYOR – ang. do your own research, czyli zrób własny wywiad/ badania, dowiedz się czegoś na własną rękę.

ERC20 – standard tokenów wydawanych na platformie Ethereum. Dzięki ujednoliconemu standardowi tokenów, WSZYSTKIE tokeny ERC20 mogą być przechowywane na tym samym adresie portfela, o ile jest on kompatybilny z danym standardem, np. MEW.

FA – ang. fundamental analysis, czyli analiza fundamentalna, zbiór wszystkich elementów mających wpływ na kurs nie związanych stricte z wykresami na giełdzie.

FEE – prowizja/ opłata

FIAT – waluty tj. Euro, Dolar, czy Polski Złoty. Pieniądz fiducjarny, czyli waluta wykorzystywana na danym obszarze jako legalny środek płatniczy, który nie posiada realnego pokrycia w dobrach materialnych (np. złoto). Jej emitentem jest bank centralny państwa, który też kontroluje ilość pieniądza na rynku. Służy głównie jako legalny środek płatniczy na danym obszarze (np. na terenie państwa) oraz jako forma zaspokojenia popytu generowanego przez instrumenty państwowe, np. podatki.

FLASHCRASH – błyskawiczny spadek ceny na bardzo niski pułap, często używany w celu zbicia stop-loss’ów.

FOMO – ang. Fear of Missing Out – strach przed tym, że coś nas ominie (np. zakup monet po wyjątkowo atrakcyjnej cenie). Inwestorzy często doznają tego uczucia kiedy jakaś moneta rośnie w krótkim czasie. Poddając się FOMO możemy pod wpływem emocji kupić na górce i zostać Bagholderami lub w końcu sprzedać ze stratą.

FORK – fork ma miejsce wtedy gdy pojedynczy łańcuch bloków zostaje rozdzielony na dwa. Może to nastąpić z kilku powodów, które zostały opisane tutaj: LINK

FUD – ang. Fear, Uncerinetly, Doubt, czyli strach, niepewność, zwątpienie, z reguły w skutek nieprzychylnych newsów lub innych wydarzeń mających fundamentalne znaczenie.

GHz – wyrażona w taktach na sekundę prędkość procesora. 1 takt to pojedyncza operacja jaką wykonuje procesor (np. odczyt danych)

HASH (suma kontrolna) – Liczba powstała z przetworzenia jakiś danych. Jeśli te dane ulegną chociaż minimalnej zmianie, suma końcowa będzie zupełnie inna.

HARD FORK – to aktualizacja oprogramowania, która nie jest kompatybilna z poprzednimi wersjami i wymaga pobrania nowej wersji clienta “core”. LUB w wyniku niezgody wśród społeczności, co prowadzi do podziału łańcucha i społeczności na 2 grupy. 

ICO – ang. Initial Coin Offering, czyli pierwsza oferta publiczna monety, często porównywane do IPO (pierwszej oferty publicznej spółki) forma finansowania firm/start-upów debiutujących na rynku krypto/technologii blockchain. Zamiast akcji inwestorzy mogą kupić tokeny tejże firmy.

INTEROPERABILITY – cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości implementacji.

IOT – ang. Internet of Things, czyli internet rzeczy. Jest to koncepcja, w której przedmioty mogą pośrednio (np. za pomocą specjalnych czipów) lub bezpośrednio (za pomocą oprogramowania) komunikować się ze sobą w celu wymiany i gromadzenia danych. Tyczy się to zarówno sprzętów domowych, jak i przykładowo pojazdów czy nawet całych miast (koncepcja smart cities).

ITO – ang. Initial Token Offering, formalnie jest to prawidłowa nazwa jakiej powinno używać 99% ICO, ponieważ podczas swojej pierwszej oferty publicznej, z reguł oferują oni tokeny a nie kryptowaluty.

KLUCZ PRYWATNY – losowy ciąg znaków i cyfr służący do odblokowania dostępu do Twojego portfela – tylko ty powinieneś go znać.

KLUCZ PUBLICZNY – publiczny adres służący do wysyłania i odbierania kryptowalut – każdy może go znać.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, sprawuje nadzór nad insytucjami finansowymi tj. banki czy brokerzy.

KOPANIE/ MINING – proces wytwarzania nowych bloków w blockchainie stosującym algorytm PoW, za co kopacze uzyskują block reward.

KRYPTOWALUTA – waluta cyfrowa zabezpieczona za pomocą kryptografii, posiadająca własny blockchain.

KYC – ang. know your customer, czyli poznaj swojego klienta. Procedura stosowana przez m.in. ICO i giełdy w celu weryfikacji użytkowników.

LIMIT-BUY – na giełdach, ustawiamy cenę po której zamierzamy kupić daną monetę. Gdy znajdzie się ktoś kto będzie chciał sprzedać po takiej (lub niższej) cenie nasze zlecenie zostanie automatycznie wykonane.

LIMIT-SELL – na giełdach, ustawiamy cenę po której zamierzamy sprzedać daną monetę. Gdy znajdzie się ktoś kto będzie chciał kupić po takiej (lub wyższej) cenie nasze zlecenie zostanie automatycznie wykonane.

LONG – gra z nastawieniem na wzrosty.

LONG-TERM – pozycja długoterminowa, z nastawieniem na wzrosty w perspektywie okresu kilku miesięcy/ kilku lub nawet kilkunastu lat.

MA – ang. moving average, czyli średnia krocząca. Średnia cena z iluś okresów. Jeżeli mamy średną 20MA, oznacza to, że średnia pokazuje na dany moment uśrednioną cenę zamknięcia z ostatnich 20-tu świeczek.

MAIN CHAIN – główny łańcuch bloków.

MAINNET – główna sieć blockchain, na której odbywają się transfery o określonej ekonomicznej wartości. Sprawia to, że ryzykowne byłoby wykorzystywanie takiej sieci do testów (ze względu na możliwość “zagubienia” środków).

MASTERNODE/MN – węzeł wzbogacający sieć o nowe funkcjonalności.

MCAP/ MARKETCAP – kapitalizacja rynkowa, czyli całkowita wartość wszystkich monet danej kryptowaluty/ tokena = całkowity zapas monety*ilość monet.

MID-TERM – pozycja średnioterminowa, z nastawieniem na wzrosty w perspektywie okresu kilka/ kilkanaście tygodni.

MONETA/ MONETA CYFROWA – kryptowaluta lub token.

MOON – masywny wystrzał kursu w kierunku północnym. Ciągły i dynamiczny wzrost kursu.

MVP – ang. minimum viable product, czyli produkt o minimalnej użyteczności. Jest to strategia wejścia na rynek stosowana przez start-upy (w tym ICO), które wprowadzają niepełny produkt lub usługę (np. pozbawioną kilku lub większości funkcjonalności), po to by sprawdzić czy i jak konsumenci będą korzystać z tego rozwiązania.

NEP5 – standard tokenów wydawanych na platformie NEO. Dzięki ujednoliconemu standardowi tokenów, WSZYSTKIE tokeny NEP5 mogą być przechowywane na tym samym adresie portfela, o ile jest on kompatybilny z danym standardem, np. NEON.

OFF-CHAIN – przekaz wartości/ informacji np. transakcji obliczany poza głównym łańcuchem bloków.

OPEN SOURCE – otwarte źródło lub otwarty kod źródłowy, odnosi się do projektów, których kod źródłowy jest publiczny i każdy może go przejrzeć np.: w celu sprawdzenia błędów.

PBC – Palm Beach Confidencial, grupa publikująca comiesięczne raporty przedstawiające wybitne fundamentalnie projekty krypto.

POS – ang. point of sale, czyli punkt handlowy, w którym możemy zapłacić bezgotówkowo.

PoS (w odniesieniu do cyfrowych monet) – ang. proof of stake – kopanie oparte o wagę monet znajdujących się w portfelu (ilość monet + czas stakea = wysokość nagrody).

PoW – ang. proof of work, czyli oryginalny algorytm konsensusu sieci blockchain, służy to potwierdzania transakcji i tworzenia oraz potwierdzania nowych bloków w łańcuchu. Do koponia wykorzystywana jest moc obliczeniowa komputera.

PUMP – wzrost (z reguły gwałtowny) ceny w górę.

PUMP & DUMP – sztuczne manipulowanie ceną. Popularne wśród whalesów/ grup które najpierw dynamicznie skupują monety, co na wykresie wygląda na breakout jednak po napompowaniu ceny do odpowiedniego poziomu momentalnie realizują zyski zostawiając tych, którzy kupili pod wpływem FOMO na górce.

REBRANDING – Zmiana wizerunku firmy.

REKT – duży spadek wartości monety.

RGR – formacja głowy z ramionami, mogąca świadczyć o zmianie trendu wzrostowego na spadkowy.

ROADMAP – kroki/ droga rozwoju projektu.

RSI – ang. relative strength index, czyli wskaźnik siły względnej. Oscylator używany w TA do określenia siły trendu.

SATOSHI/ SAT – Najmniejsza część dziesiętna BTC, 1 Satoshi = 0.00000001 BTC.

SDK – ang. software development kit, czyli zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z danej biblioteki.

SEC – ang. United States Securities and Exchange Commission (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), odpowiednik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który funkcjonował w Polsce do roku 2006, zadania tego organu przejęła KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

SECURITY/ SECURITIES – papiery wartościowe.

SELL ORDER – zlecenie sprzedaży monet po określonym kursie.

SHITCOIN – moneta bez żadnej wartości lub praktycznego zastosowania. Stworzona dla żartu. Np. Fuckcoin/ Titscoin/ Asscoin/ PutinCoin ShrekCoin itd, itd…

SHORT – gra z nastawieniem na spadki.

SHORT-TERM – pozycja krótkoterminowa, z nastawieniem na wzrosty w perspektywie do kilku dni/ kilku tygodni.

SIDE CHAIN – łańcuch spełniający jedną konkretną funkcję. Może być kilka side chainów i każdy z nich będzie robił coś innego, np. jeden będzie optymalizował dużą prędkość transferów a inny skupi się na rzeczach wymagających dużych nakładów mocy obliczeniowej.

SL – ang. stop-loss, czyli funkcja pozwalająca automatycznie wystawić zlecenie sprzedaży po ustalonej z góry cenie, gdy kurs osiągnie określony pułap LUB też ang. support line, czyli linia wsparcia.

SMART CONTRACT – inteligentne kontrakty to samowykonujące się czynności np. sprzedaż lub kupno kryptowalut, kiedy do których dochodzi w momencie spełnienia określonych warunków zapisanych w kontrakcie np. określona cena lub upłynięcie określonego terminu. Kontrakty wykonują automatycznie to co zostało w nich zapisane, po uruchomieniu kontraktu może on zostać rozwiązany jedynie po spełnieniu określonych warunków, np. upłynięcie określonego czasu. Stąd powiedzenie “kod jest prawem”.

SOFT FORK to aktualizacja, która jest kompatybilna ze wcześniejszymi wersjami oprogramowania.

STAKEOWANIE/ STAKING – proces wytwarzania nowych bloków w blockchainie stosującym algorytm PoS, za co kopacze uzyskują block reward.

SWING – większy ruch cenowy w kanale.

TA – ang technical analysis, czyli analiza techniczna. Do określenia kierunku kursu bierzemy pod uwagę wykres i narzędzia takie jak wskaźniki, kreślenie linii trendu/ oporów i wsparć itd.

TBA – ang. to be announced, wkrótce zostanie ogłoszone (w odniesieniu do wydarzenia/ informacji).

TESTNET – jest to alternatywna sieć blockchain służąca do testów (np. Zanim wprowadzimy aktualizacje w głównym blockchainie sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie na testnet). Krypto używane podczas testnet są bezwartościowe, dzięki czemu można przetestować nowe funkcjonalności w bezpiecznym środowisku bez ryzyka utraty prawdziwych, posiadających wartość krypto.

TL – ang. trend line, linia trendu.

TOKEN – moneta będąca aktywem lub posiadająca jakieś zastosowanie np. tylko za jej pomocą można kupić usługi na jakiejś platformie. Nie posiada swojego blockchaina tylko jest zbudowana na blockchainie innej kryptowaluty. Np tokeny ERC20 na blockchainie Ethereum.

TP – ang. take profit, czyli poziom realizacji zysków.

TXID – skrót “Txid” pochodzi od wyrażenia “Transaction Identifier”, czyli identyfikator transakcji. Jest to unikatowy identyfikator, który służy do zidentyfikowania konkretnej transakcji, która miała miejsce na blockchainie. Można to porównać do czegoś w rodzaju potwierdzenia przelewu.

VOLUME – wolumen lub całkowity obrót aktywami lub papierami wartościowymi na giełdzie w danym przedziale czasowym. Np. 24h volume to całkowity obrót z okresu 24 godzin.

WEAK HANDS dosłownie ‘słabe dłonie’ chodzi jednak o ludzi ze słabymi nerwami, którzy sprzedają ze stratą lub jak widzą trochę czerwieni na rynku.

WHALE – Bardzo zamożny przedsiębiorca/ inwestor.

WHITEPAPER/ WP – biznes plan (bardziej teaser inwestycyjny) prezentujący całą idee oraz szczegóły jej wdrożenia w życie. Z reguły przygotowany w bardziej marketingowy sposób (połączenie biznes planu i prezentacji).

YELLOWPAPER – “wersja demo Whitepapera”, jest krótszy i mniej szczegółowy, ma na celu wprowadzić czytelnika w temat idei.

ZIELONO/ ZIELEŃ (w odniesieniu do rynku) – chodzi o rynek byczy a więc wzrosty cen.


Jeśli chcesz rozwijać Crypto-Słownik razem z nami, możesz dodać nowe zwroty, słówka i wyrażenia oraz ich znaczenie za pomocą tego formularza: LINK

Nie przegap ważnych informacji!

Otrzymuj najważniejsze informacje
i ekskluzywne materiały na temat kryptowalut.

Invalid email address
Pamiętaj, że możesz wypisać się w każdej chwili.

Komentarze (Brak)

Zostaw Swój Komentarz

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 8,841.57
ethereum
Ethereum (ETH) $ 167.90
xrp
XRP (XRP) $ 0.232302
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 338.77
bitcoin-sv
Bitcoin SV (BSV) $ 291.48
tether
Tether (USDT) $ 1.00
litecoin
Litecoin (LTC) $ 59.01
eos
EOS (EOS) $ 3.87
binance-coin
Binance Coin (BNB) $ 17.57
tron
TRON (TRX) $ 0.017298