Regulamin

Definicje

 1. Serwis/ Strona – jest to strona internetowa https://cryptoprofit.pl/
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub osoba prawna przeglądająca witrynę https://cryptoprofit.pl/. Użytkownikami są także wszyscy członkowie Grupy oraz Aplikacji Discord.
 3. Newsletter – maile wysyłane do Użytkowników i Partnerów Serwisu
 4. Opinia/ Opinie – są wyłącznie subiektywną oceną, która jest jedynie informacją i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest doradztwem inwestycyjnym.
 5. Sygnał/ Sygnały – są to wszelkie informacje dotyczące rynku kryptowalut tj. informacje o możliwości kupna i sprzedaży różnych kryptowalut. Nie stanowią one porady inwestycyjnej i mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Aplikacja – Aplikacja Discord, jest to komunikator podobny do, Skype, Slack czy Telegram. Za każdym razem gdy odnosimy się do Aplikacji lub Kanału, mamy na myśli obydwa serwery w Aplikacja Discord o nazwie „Crypto Profit” i „Crypto Profit Free” oraz wszystkie kanały tekstowe jak i głosowe, które się na nich znajdują.
 7. Administratorzy – są to osoby zarządzające Serwisem, Aplikacją oraz Grupą: Paweł Bińkowski, websensei#3688; Marcin Podsiadło, cryptomarcin#5090; Konrad Alexandercryptodude#0063
 8. Grupa – grupa „CryptoProfit.pl – Darmowa Grupa Sygnałowa” (https://www.facebook.com/groups/CryptoProfitFree/) na serwisie społecznościowym Facebook.
 9. Polityka Prywatności – Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Stworzyliśmy więc Politykę Prywatności – zbiór reguł i zasad zbieranych przez nas Danych Osobowych.
 10. Regulamin – Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania z Serwisu.
 11. Ustawa o Danych Osobowych – polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
 12. Ustawa o Świadczeniu – polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).

Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkie litery zawsze będą miały takie same znaczenie.

§1. Co to jest Serwis i jak z niego korzystać?

 1. CryptoProfit to Serwis zrzeszająca miłośników kryptowalut oraz technologii Blockchain. Naszym celem jest szerzenie informacji na temat kryptowalut oraz technologii Blockchain. Chcemy odmienić spojrzenie społeczności na kryptowaluty i nawiązać współpracę z organizacjami pożytku publicznego aby pokazać, że ta innowacyjna technologia ma znacznie szersze zastosowanie niż myśli większość osób. Niestety świadomość tego czym są i do czego służą kryptowaluty jest wciąż niewielka lub kompletnie odmienna od rzeczywistości. Wiele osób myśli, że jedynym zastosowaniem kryptowalut jest płatność za narkotyki lub broń na czarnym rynku. Będziemy edukować każdego, kto wyrazi chęci poszerzenia swojej wiedzy na temat kryptowalut i technologii Blockchain, ponieważ wierzymy, że jest to rewolucja, która przyniesie ogromne korzyści dla całego społeczeństwa. Chcemy także pomagać polskim przedsiębiorstwom w implementacji technologii Blockchain do swoich przedsięwzięć. Jesteśmy pewni, że każdy nowoczesny przedsiębiorca, któremu zależy na bezpieczeństwie, szybkości, niezawodności i niskiej cenie doceni tę technologię. Nasz Serwis to nie tylko najświeższe informacje z rynku ale również cenna wiedza, dzięki której można zyskać znacznie więcej niż działając w pojedynkę. Dostarczamy zyskowne Sygnały poparte analizą techniczną oraz fundamentalną, a także dajemy pole do wspólnych dyskusji i wymiany poglądów na temat rynku. Jak w każdej społeczności, tak i tutaj powinniśmy wyjaśnić kilka kwestii oraz przestrzegać kilku prostych zasad, które umilą nam wspólnie spędzany czas i pomogą uniknąć nieporozumień.
 2. Z Serwisu, Aplikacji oraz Grupy każdy Użytkownik zawsze korzysta dobrowolnie.

§2. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis działa zawsze w dobrej wierze, a jego Administratorzy sami posiadają i korzystają z kryptowalut. Serwis nie może zagwarantować żadnych korzyści finansowych osobom, które w jakikolwiek sposób sugerują się Opiniami zawartymi na Serwisie lub w Aplikacji lub w Grupie.
 2. Administratorzy Serwisu CryptoProfit nie są doradcami inwestycyjnymi w rozumieniu polskiego oraz międzynarodowego prawa. Opinie/ wypowiedzi oraz Sygnały umieszczone na Serwisie lub w Aplikacji Discord lub Grupie nie stanowią porad inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Wszelkie informacje, opinie lub sygnały mają wyłącznie charakter informacyjny lub edukacyjny. 
 3. Dokładamy wszelkich starań aby Sygnały i Opinie były jak najwyższej jakości, jednakże każdy Użytkownik jest świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z sugerowania się Opiniami lub Sygnałami i możliwości utraty części lub całości środków.
 4. Administratorzy Serwisu CryptoProfit nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej ponieważ nie odpowiadają oni za jakiekolwiek straty wynikające z sugerowania się przez Użytkowników Opiniami lub Sygnałami umieszczonymi na Serwisie, Aplikacji lub Grupie.
 5. Materiały i informacje przedstawione w Serwisie oraz Newsletterze wysyłanym przez Serwis są udostępniane jedynie w celu informacyjnym. Są jedynie Opiniami, nawet jeśli traktują o zakupie konkretnej kryptowaluty lub inwestycji w konkretny projekt. Potencjalni inwestorzy są całkowicie odpowiedzialni za dokonywanie własnych, niezależnych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji dotyczących swoich oszczędności, i nie powinni polegać na informacjach zawartych w Serwisie, Aplikacji, Grupie oraz Newsletterze jak na poradach inwestycyjnych. Żadne z niniejszych informacji nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu, Aplikacji lub Grupy z przyczyn niezależnych od Serwisu. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis ma prawo czasowo zawiesić dostęp do treści na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do treści.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, Aplikacji lub Grupy w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§3. Użytkowanie Serwisu, Grupy i Aplikacji 

 1. Korzystać z Serwisu, Grupy i Aplikacji mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Kategoryczny zakaz kopiowania informacji oraz materiałów i udostępniania ich poza Grupę i Aplikację. Dopuszcza się jedynie kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w zakładce: http://cryptoprofit.pl/program-partnerski/
 3. W Aplikacji Discord oraz w Grupie nie promujemy własnych projektów biznesowych i nie wklejamy linków referencyjnych.
 4. Wpłaty na podany na Stronie adres ETH: 0x6D5Ff360c1C3bCac2c943Cc88FDD0be2873afa38 są dobrowolne i bezzwrotne.
 5. Wynagrodzenie z tytułu programu partnerskiego będzie wypłacane wyłącznie osobom, które mają na bieżąco uregulowaną opłatę członkowską. Do czasu kiedy wynagrodzenie to jest niższe lub równe opłacie członkowskiej, polecający będzie płacił abonament pomniejszony o tę kwotę. Po tym jak wysokość wynagrodzenia przekroczy wysokość kwoty abonamentu, zarobione środki będą wysyłane do polecającego na wskazany przez niego adres portfela ETH, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§4. Zmiany

 1. Serwis może w każdej chwili zmienić Regulamin oraz Politykę Prywatności
 2. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym (14 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji. Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.

Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część „Regulaminu” i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych. Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych  zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu.

§1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CryptoProfit. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 2. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.

§2. Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Dane zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego: adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

§3. Cele gromadzenia danych

 1. Dane gromadzone przy zapisie na Newsletter są wykorzystywane do wysyłania treści, wiedzy i materiałów, które mają pomóc Ci lepiej wykorzystać potencjał Serwisu.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane do odpowiedzi na Twoje pytania a Twoje sugestie mogę zostać wykorzystane do poprawy działania Serwisu.
 3. Świadczenia usług związanych z Serwisem drogą elektroniczną.

§4. Ochrona i zabezpieczenie Twoich danych

 1. CryptoProfit zobowiązuje się do ochrony danych zgromadzonych na Twoim Koncie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Komunikacja pomiędzy twoją przeglądarką a naszym serwerem jest zabezpieczona przy pomocy protokołu SSL/TLS oraz ważnym certyfikatom wystawionym przez zaufane centra certyfikacji.
 4. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

§5. Polityka Antyspamowa

 1. Ważne jest dla nas by korzystanie z Serwisu było zgodne z prawem oraz z ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Dlatego nie zamierzamy wysyłać do nikogo nie wartościowych treści, potocznie nazywanych spamem. Do naszych list mailingowych wysyłamy jedynie wartościową zawartość. Jeśli uważasz, że wysyłamy do Ciebie maile zbyt często prosimy poinformuj nas o tym zanim zgłosisz naszą witrynę jako spamerską.
 2. W naszym Newsletterze znajdziesz przydatne informacje związane z kryptowalutami, technologią blockchain oraz ważne informacje dotyczące Serwisu.

§6. Kwestie techniczne oraz HTTP Cookie (ciasteczko)

 1. W Serwisie wykorzystywane jest HTTP Cookie – ciasteczko.
 2. HTTP Cookie jest używane do podtrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem Serwisu.
 3. HTTP Cookie zawiera dane służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika.
 4. HTTP Cookie nie zawiera danych osobowych.

§7. Zmiany w polityce prywatności

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany będą od razu publikowane w nowym regulaminie.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.

Zachęcamy także do zapoznania się z Kodeksem Inwestora.